Vår miljøpolitikk

Hos Ludvigsen tar vi miljø på alvor. Vi har fokus på miljøvennlige løsninger og produkter. Kontinuerlig jobber vi for å opprettholde de standardene som bransjen krever. Aller helst vil vi ligge i forkant av kravene der det er mulig. Det vil alltid være en viss miljøbelastning i emballasjeproduksjon, men vi jobber aktivt med å ta miljøvennlige valg rundt vår drift. Vårt viktigste mål er å levere produkter med høy ytelse og kvalitet, flott design og som har lave klima-avtrykk.

Handelens miljøfond
 

Ludvigsen AS tar ansvar for å begrense vår miljøpåvirkning. Vi jobber aktivt med tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Derfor er vi blant annet medlem av Handelens Miljøfond.
 

Om Handelens Miljøfond:
Handelens miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Ambisjonen er å bli Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet. Miljøfondet er også regjeringens og handelens verktøy for å bidra til oppfyllelsen av EUs plastposedirektiv, som trådte i kraft 1. januar 2019.

 

Les mer på: https://handelensmiljofond.no/

Grønt Punkt
 

Ludvigsen AS er medlem av Grønt Punkt som
 sørger for materialgjenvinning av vår emballasje. Som medlem av
Grønt Punkt innebærer dette at vi tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen vi benytter.
 

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.
 

Mål
Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Vårt hovedmål er at alle bedrifter skal oppleve at det er viktig og riktig å ta sitt ansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

 

Les mer om hva Grønt Punkt medlemskap innebærer på: https://www.grontpunkt.no/

FSC merking

Både for oss og mange av våre kunder spiller miljø og bærekraft en stor rolle. Derfor er mye av vår emballasje og forbruksvare framstilt av FSC®-papir og trykt med vannfarger. Vi har fokus på at det skal være mulig å gjøre miljøvennlige valg hos oss.

 

Hva er FSC:
FSC er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt.
Når tømmer forlater en FSC-sertifisert skog, sikrer vi at selskapene i forsyningskjeden oppfyller våre standarder for beste praksis. Med et produkt som bærer FSC-logoen, kan du være sikker på at det kommer fra ansvarlige kilder. På denne måten hjelper en FSC-sertifisering skogene til å forbli levende miljøer også for kommende generasjoner. FSC hjelper deg med å ta etiske og ansvarlige valg når du handler i ditt lokale supermarked, bokhandel, møbelforretning og lignende. FSC arbeider for å ta vare på verdens skoger for fremtidige generasjoner – FOR Å SIKRE AT VI SKAL HA SKOG I ALL FREMTID.

 

Les mer på: https://no.fsc.org/