Meny Lukk

BETINGELSER

Standard avtalevilkår for Ludvigsen AS

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder disse avtalevilkårene for alle avtaler inngått med Ludvigsen AS.

1. Levering
Vi har daglig levering til hele Norge. Frakt blir forhåndsbetalt av oss og fakturert sammen med varene hvis annet ikke er avtalt.

2. Priser
Alle priser er eks. merverdiavgift. Priser gis alltid ut fra våre til en hver tid gjeldende prislister, og vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel.

3. Ordre
Kunden kan gjøre sin bestilling skriftlig eller muntlig. Ved trykkordre bekrefter vi bestillingen med ordrebekreftelse snarlig etter mottatt ordre.

4. Korrektur på trykkordre
Vi utarbeider alltid korrektur på trykkordre.  Ved repeatordre uten endringer sendes ikke korrektur. Kunden må bekrefte korrekturen før ordren kan settes i produksjon. Tilsvar på mottatt korrektur skal sendes skriftlig, gjerne på e-post, innen to uker etter mottatt korrektur. Etter den tid vil vi purre. Angitt leveringstid gjelder fra den tid vi har mottatt klarsignal på korrekturen.

5. Leveringstid
Lagervarer blir normalt ekspedert innenfor en uke dersom varene finnes på lager. Transporttid kommer i tillegg.

For trykkordre er det noe ulike leveringstider.  Vi avtaler i hvert enkelt tilfelle. Når det er ny trykkordre eller endring av trykk sender vi alltid korrektur som må godkjennes av kunden før vi kan sette ordren i produksjon.  Avtalt leveringstid starter å løpe fra vi har mottatt godkjenning av korrekturen.  Leveringstid er veiledende. Hvis det er viktig for kunden at varene mottas innen en angitt dato må dette oppgis tydelig når ordren inngås.

Hvis ekstraordinære forhold gjør at levering tar lengre tid enn antatt vil vi orientere våre kunder.

6. Mengdetoleranse
Ved trykkordre kan det av produksjonstekniske årsaker forekomme avvik mellom bestilt antall og faktisk levert antall. Mengdetoleransen oppgis alltid i ordrebekreftelsen ved første ordre.  Ved repeatordre ansees mengdetoleransen som akseptert.

7. Retur av varer
Varer mottas i retur kun når det er avtalt. Returforsendelsen skal inneholde en kopi av opprinnelig faktura. Varer som skal returneres må være uåpnet, ikke skadet og i original emballasje. Retur skjer senest 10 dager etter levering. Varer som er spesialbestilt eller laget spesielt, returneres ikke.

Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Kjøper krediteres hele fakturabeløpet med fratrekk av frakt og ekspedisjonsgebyr, dersom annet ikke er avtalt.

8. Betaling
Alminnelig betalingsbetingelse er netto pr 15 dager. Ludvigsen AS står fritt til å både foreta kredittvurdering og å be om forhåndsbetaling. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente med 15% p.a. I tillegg kommer også ordinære purregebyrer og øvrige kostnader i forbindelse med innkrevingen.

9. Personopplysninger
Ludvigsen as behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelige for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

10. Lager
Vi tilbyr lagerhold etter nærmere avtalt pris og vilkår. Lagringen skjer på kundens ansvar.

11. Avbrudd
En ordre er bindende og kan ikke avbrytes. Likevel kan førstegangs trykkordre (ref. pkt 4) kanselleres før tidspunktet for godkjenning av korrektur. I slike tilfeller vil kunden bli belastet for medgått arbeid etter standard timesatser.

12. Salgspant
Ludvigsen AS har salgspant i alle solgte varer inntil full betaling har funnet sted.

13. Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal Ludvigsen AS sitt ordinære verneting gjelde.

10. mars 2017